O pekárni


Pekáreň ako rodDSCF0131inná firma bola založená vo februári roka 1992 manželmi Máriou a Ladislavom Kelényovými za významnej pomoci pána Kelénya seniora, ktorý je majster v pekárenskej výrobe. Pekáreň bola uvedená do prevádzky v júni roka 1992 v prenajatých priestoroch v obci Čierne Pole 3 km od Veľkých Kapušian. Výroba bola sústredená hlavne na výrobu chleba a rohlíkov.

V roku 1994 bola zakúpením ďalšej pece a nových technológií spustená výroba sladkého a jemného pečiva a o dva roky neskôr sme priestory na podnikanie odkúpili. Začali sme s rekonštrukciou a rozšírením priestorov na výrobu, sklad, expedíciu a sociálne zariadenia.

 

 

 


rozky

eco-pekaren

 

V roku 2012 na počesť okrúhleho 20-tého výročia sme našu prevádzku inovovali a začali  sme staré pece nahrádzať novými, ktoré využívajú ako palivo drevené pelety.V súčastnosti fungujé celá pekáreň vrátane siete našich predajni na ekologický obnoviteľnom zdroji paliva.

prva-pec